תכנון פרישה

את תכנון הפרישה מתחילים כבר משלב הלידה, בגילאים האלה קוראים לכך ,תכנון פנסיוני, אך בעוד שבתכנון פנסיוני אנו בוחנים כיצד להגדיל את החיסכון, בתכנון הפרישה נבחן כיצד להגדיל את קצבת הזקנה וכיצד להתאים את מסלול הפרישה לצרכים של משק הבית.

כדי לבצע את ההתאמה ולחסוך במיסוי על כספי הפיצויים יש להתחיל בתכנון הפרישה כמה שנים לפני היציאה לפנסיה, תוך דגש על חצי השנה שקודמת לפרישה.

גם לאחר היציאה לפנסיה יש מקום לתכנון פרישה, במקרה זה כבר לא ניתן לשנות את אופן קבלת הקצבה ואת מסלול הפרישה ולכן הדגש במסגרת הפגישה יינתן לשימוש בכספים שלא נוצלו לצורך קבלת הקצבה, היבטי מיסוי וכמובן העברה בין דורית (הורשה או מתנה בחיים) בצורה שתחסוך מס לפורש ולמשפחתו.

במקרה של פרישה מדומה – קבלת קצבה במקביל להמשך עבודה, צריך לבחון את הכדאיות לקבלת קצבה במקביל להמשך ההכנסה מעבודה תוך כדי ניצול הטבות המס המגיעות לפורש.

  1. מילוי שאלון בירור צרכים כדי להבין את מטרת הפגישה.
  2. מילוי שאלון בחינת רמת סיכון.
  3. פניה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע אודות החיסכון הפנסיוני הקיים ברשותך.
  4. בניית תכנית פרישה לפורש ולבן הזוג.
  5. בחירת מסלול הפרישה – הקצאת המקורות הפנסיוניים בהתאם לתכנית הפרישה.
  6. מענה לשאלות בהתאם לשאלון בירור הצרכים.
  7. צ'ק ליסט פנסיוני לצורך יישום השינויים הנדרשים בתכנית הפנסיונית.

לקביעת פגישת ייעוץ -

בודק...