תיקון 190 – כל מה שצריך לדעת

מה זה תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מה הכנסה נכנס לתוקף בתחילת 2012 וחולל שינוי משמעותי בשוק החיסכון. הכנתי לכם הסבר מקיף על מהו תיקון 190, מה משמעות התיקון ואיך ניתן לעשות בו שימוש לטובת החיסכון שלכם.

מדובר בתיקון של עיוות בתחום החיסכון הפנסיוני ומטרתו – עידוד החיסכון בקרב ישראלים שעברו או מתקרבים לגיל 60 ובוחנים את סך הנכסים שלהם.

תיקון 190 מאפשר לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת, עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו. חשוב לציין שההטבות הופכות להיות משמעותיות למי שחסך וברשותו 300 אלף ומעלה להפקדה בקופת הגמל. למי שאין סכום שכזה, יכול להיות שתיקון 190 אינו הכרחי בשבילכם.

תיקון 190 משקף את אינטרס המדינה ואת רצונה לעודד את אזרחיה לחסוך באופן כללי ולחסוך באפיק הפנסיוני באופן ספציפי. הוא מעניק במקרה זה שורה של הטבות מס שהופכות את קופות הגמל לאחד מענפי ההשקעה האטרקטיביים ביותר עם שילוב ייחודי של תשואה על ההון, חיסכון לטווח ארוך, הקלות במיסוי ואפשרות למשיכה כסכום חד פעמי (בכפוף לעמידה בתנאים).

במסגרת התיקון נקבעו שורה של תנאים מקלים, שהופכים את ההפקדה לתיקון 190 בקופת הגמל לערוץ השקעה וחיסכון מצוין בייחוד לבני 60 ומעלה.

על פי נתונים שפורסמו עד כה, היקף ההפקדות לקופות גמל מאז תוקן תיקון 190, עלה פי 5 בשנים האחרונות. נתונים אלה מוכיחים את הטענה כי הפקדה לקופת גמל הינה אטרקטיבית מאוד. אנשים הבינו ומבינים כי חלופה זו, לכספים פנויים להשקעה, היא נכונה עבורם.

משיכת הכספים כסכום חד פעמי

בכדי ליהנות מיתרונות המשיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת וללא צורך באישור מס הכנסה, יש לעמוד במספר תנאים, ביניהם:

גיל החוסך הינו 60 ומעלה וקצבתו החודשית המינימלית עומדת על סכום של 4,405 שקל לחודש, נכון לשנת 2017.

כל זאת עבור כספים שהופקדו משנת 2012 (שנת כניסתו לתוקף של תיקון 190) ואילך.

 

אם כך מהם היתרונות

• הטבות מס – את הכספים המושקעים בקופת גמל לפי תיקון 190 ניתן למשוך כקצבה או כסכום הוני חד פעמי (במידה שיש לכם כבר סכום קצבה מזערי).

• משיכת הכסף כקצבה – בעת משיכת הכספים כקצבה מקבל החוסך פטור מלא ממס רווחי הון.

• משיכת הכסף בצורה הונית – בעת משיכת הכספים בצורה הונית, משלם החוסך מס רווח הון מופחת של 15% הרווח הנומינאלי.

• העברת כספים – העברת הכספים ממסלול השקעה אחד לאחר, או מקופת גמל אחת לאחרת לא מהוות אירוע מס, ולא מחייבות תשלום מס רווח הון.

• מגוון רחב של מסלולי השקעה – מנהלי קופות הגמל השונות מציעים מבחר של מסלולי השקעה, במגוון רחב של שווקים ומוצרים פיננסיים, ובהם גם נכסים לא סחירים שאינם פתוחים להשקעה ישירה בפני רוב הציבור.

• עלויות – עמלות הקנייה והמכירה בקופות הגמל נמוכות, ודמי הניהול המקובלים בקופות הגמל נמוכים מאלו המקובלים במוצרי השקעה מקבילים (כגון תיקים מנוהלים, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות ובמסחר באמצעות הבנקים).

• אפשרות להעברת הכספים לילדים – ניתן להגדיר בקופת הגמל מוטבים, אשר יקבלו בעת פטירת החוסך פטור מלא ממס רווחי הון על כל הרווחים שהצטברו בקופה (אם ילך לעולמו לפני גיל 75), או לבחור בין משיכת הכספים בתשלום מס רווח הון של 15% על הרווח הנומינאלי או לקבלם כקיצבה בפטור ממס רווחי הון (אם ילך לעולמו אחרי גיל 75).

 

תיקון 190 – גם כאן אין יתרונות בלי חסרונות

 הכספים סגורים עד גיל 60 – לא ניתן למשוך את הכספים עד להגיעכם לגיל 60.

משיכת הכספים – משיכת הכספים מקופת הגמל כסכום הוני (חד פעמי) תוכל להתבצע רק במידה שיש לחוסך קצבה העולה על הקצבה המזערית.

 סכום של 33,408 ש"ח מתוך החיסכון יהיה ניתן למשיכה רק בכפוף לקבלת אישור מרשויות המס, לאחר הגשת טופס 161 ד' בגיל פרישה.

לסיכום אפשר לומר, תיקון 190 מביא כרגע הזדמנות אמיתית לרווח כספי משמעותי עבור הגמלאים וזאת ללא סיכונים מיותרים. 

תיקון 190 – כל מה שצריך לדעת
בודק...