קופת גמל או פוליסת חיסכון

קופת גמל (תיקון 190) או פוליסת חיסכון או שבכלל קופת גמל להשקעה? 

קופות גמל או פוליסת חיסכון היא אחת מהשאלות הנפוצות ביותר אשר אני נתקלת עימה במסגרת הייעוץ הפיננסי שלי. 

אז מה עדיף? תגידי לי קצר ולעניין.. ובכן, התשובה איננה חד-משמעית ותלויה בגורמים רבים, אכן שאלה מבלבלת.

קופת גמל ומהו תיקון 190 בקצרה 

קופת הגמל הייתה לפני זמן רב כאופציה המועדפת לחיסכון לכל מטרה. את הכספים שנצברו במכשיר זה ניתן היה למשוך בתום פרק זמן של 15 שנים, ואף הוענק בגינם פטור מתשלום מס. אבל אז בשנת 2006 בוטלה אפשרות המשיכה אחרי 15 שנה בקופת הגמל והיא ניתנה רק למי שחצה את גיל 60. ב2008 הגיע שינוי חדש האומר שכל הכספים שהופקדו, יהפכו למכשיר שמחלק קצבה חודשית בלבד, ( לפני כן היה אפשר למשוך כספי הקופה באופן הוני חד-פעמי ).

תיקון 190, בשנת 2012 הוצא לציבור תיקון 190 – אשר מעניק הטבה משמעותית לציבור הגמלאים, בכך שהוא מאפשר להם להמשיך להפקיד כספים בקופת הגמל, תוך שמירה על נזילות מלאה, כך שיוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בכל עת בצורה קלה ונוחה. 

לחיסכון בקופת גמל יש מספר יתרונות: ניהול השקעות מקצועי, הטבות מס משמעותיות וחיסכון בעלויות. יתרון נוסף של קופות הגמל על פני מכשירי השקעה אחרים בשוק ההון, הוא היכולת שלהן להשקיע בנכסים לא סחירים, כדוגמת קרנות השקעה פרטיות, נדל"ן מניב, פרויקטים, תשתיות ועוד.

בנוסף לכל, קופות הגמל מציעות מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות – החל ממסלולים הנחשבים סולידיים, דרך כאלה המתמחים באיגרות חוב ועד למסלולים עם חשיפה גבוהה כגון מניות. מסלולי ההשקעה המגוונים מאפשרים התאמה של רמת הסיכון לצרכים האישיים של החוסך. לחוסך עומדת האפשרות לעבור בין מסלולי השקעה והתאמת רמת הסיכון לצרכי ומאפייני הלקוח, וכן לשינויים בסביבה הפיננסית, ללא עלות וללא יצירת אירוע מס.

פוליסת חיסכון

פוליסת החיסכון הוקמה על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות במטרה לאפשר לכם לחסוך לכל מטרה ובכל סכום. הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנסות ועמלות פירעון מוקדם וללא דרישות עמידה בגיל או בקבלת קצבה מינימלית כמו בקופת הגמל. במכשיר זה ישנה אפשרות להפקיד סכום כסף באופן חד פעמי, או באמצעות הוראת קבע חודשית ללא התחייבות וללא תקופת השקעה מינימלית.

בדומה לקופות הגמל, גם פוליסות החיסכון מאפשרות לחוסכים ליהנות מניהול השקעות מקצועי, כאשר הניהול מתבצע במסלולי השקעה שונים, בדומה לאלה המוכרים לכולנו מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. כך שלמעשה נהנה החוסך מהיתרונות של ניהול הכסף ממש כמו בקופת הגמל, וכן דחיית תשלום מס רווח ההון למועד המשיכה. יתרון מרכזי נוסף הוא דמי הניהול הקבועים שמובטחים בחוזה מול חברת הביטוח לכל אורך תקופת החיסכון ולא ניתנים לשינוי.

בניגוד לקופת הגמל, אין בפוליסת החיסכון מגן מס מפני פטירה לפני גיל 75. והמוטבים היורשים ישלמו מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי בכל מקרה. 

ככלל, בפוליסת חיסכון קיים תשלום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי, אולם גמלאים יכולים ליהנות מפטור ממס רווח הון עד לתקרה הקבועה בחוק. ההטבה המרכזית ניתנת לכל מי שעומד במבחן הגיל, והיא אינה תלויה בהכנסותיו ובמצבו הכלכלי של החוסך. זכאי להטבה זו הוא אדם שהגיע לגיל פרישה חובה (67 גם לגבר וגם אישה), והיה בן 55 ב-1 בינואר 2003. מי שעומד בקריטריון זה, זכאי לפטור מתשלום מס רווח הון עד לתקרה של 13,320 שקל. אצל בני זוג, במידה ושניהם עומדים בקריטריון, תעמוד תקרת ההטבה על 16,320 שקל.

 יש לציין, כי לחוסכים בפוליסות החיסכון ההטבה לא ניתנת באופן אוטומטי. לאחר משיכת הכסף החברה מנכה את מס רווח הון, ויש לבקש מחברת הביטוח טופס אישור על גובה המס שנוכה, אותו יש להגיש למס הכנסה כדי לקבל את ההחזר.

קופות גמל להשקעה

לתחרות בין פוליסות החיסכון ולקופות הגמל, נכנסה בסוף 2016 קופת הגמל להשקעה. מוצר זה בעל יתרונות רבים אשר מבדילים אותו משאר אמצעי החיסכונות הסטנדרטיים. 

יתרונותיה של קופת הגמל להשקעה:

1. היא מוצר שרווחי ההשקעות שלו פטורים ממס (הרווחים של הקופה עצמה פטורים ממס)

2. ניתן לפדות את הרווחים בכל רגע (כלומר – נזיל)

3. ניתן להחליף בין מסלולים ובין קופות שונות ללא בעיה וזה לא ייחשב כאירוע מס.

4. דמי ניהול  נמוכים (יחסית לפוליסות החיסכון ויחסית לקרנות הנאמנות האקטיביות/ המנוהלות);

5. אתם נשארים בקופה הזו עד גיל 60, לא תצטרכו לשלם מס בעת המכירה.

אך כמו כל היתרונות חייבים להיות חסרונות גם כאן, קופת הגמל להשקעה מוגבלת להפקדה של עד לסכום של 70,000 ₪ בשנה, ( לכל ת.ז ).

לסיכום, מה שבטוח הוא שכל אמצעי החיסכון הללו עדיפים על פני חיסכון בבנקים. קחו לדוגמא אם הייתם חוסכים בפוליסת החיסכון של הראל, בהשקעה של 100 אלף שקלים, הייתם מרוויחים 7000 שקלים בשנה. ( לפי ריבית 7% על פי שנת 2016 ), לעומת בנק אשר היה מניב לכם רווח זעום של 200 שקלים ! 
 

קופת גמל או פוליסת חיסכון
בודק...