אגרות חוב – מה הן

מהי אגרת חוב ?

אגרת חוב או בקיצור אג"ח , היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב.
זהו למעשה מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף

האג"ח מהוות אפיק השקעה מרכזי וחשוב למשקיעים רבים ושונים, כגון :

קופות גמלקרנות השתלמותקרנות נאמנות, משקיעים מקרב הציבור ועוד.

 אגרת חוב מונפקת לתקופה מסויימת,התקופה יכולה לנוע משנים בודדות ועד 15 שנה ויותר. מי שמחזיק באגרת לכל אורך חייה, זכאי לקבל את כל ההטבות שגלומות באיגרת (תשלומי ריבית והקרן). עם זאת האגרות גם נסחרות בבורסה, והמשמעות היא גם שניתן למכור אותן בכל עת.

במכירת אגרת חוב, מקבל מנפיק האיגרת סכום כסף מרוכש האגרת מראש, ומתחייב לרוב, בתמורה, לשלם לשיעורין את הסכום הנקוב (לעתים בתוספת הצמדה) וכן ריבית,  במועדים עתידיים הנקובים בנייר.

שני הסוגים המקובלים ביותר של אגרות חוב הן

אג"ח ממשלתיות  מכונות גם אג"ח מדינה, ומונפקות באמצעות מכרזים הנערכים על ידי בנק ישראל. זהו מכשיר ממשלתי לגיוס הון מהציבור. מאחר שהממשלה אחראית לתשלומי הקרן והריבית, נחשב האג"ח הממשלתי לנכס פיננסי חסר סיכון.

אג"ח קונצרניות  אג"ח של חברות עסקיות, המונפקות באמצעות הצעה לציבור (תשקיף). מאחר שחברה עסקית חשופה לסיכונים עסקיים, ייתכן שחברות מסוימות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן. מאחר שקיים סיכון בהשקעה זו, דורש הציבור פיצוי מסוים על השקעתו, וזו באה לידי ביטוי בתשואה (ריבית) גבוהה יותר.

הסבר על מדדי אג"ח קונצרניות

לצפייה במדדי אג"ח קונצרניות 

להרחבה על איגרות חוב והמסחר בהן, 

>> הורידו את ה מדריך למסחר באגח <<

מרבית אגרות החוב סחירות, ויכולות לעבור מספר ידיים מרגע קנייתן ועד לפדיונן. המסחר באגרות חוב עד לפירעונן נעשה לרוב באמצעות הבורסה. המסחר בבורסה אינו משנה את גובה הפדיון של האגרת (קרן וריבית), ומייצג רק את הביקוש וההיצע שלה במהלך חייה. הביקוש וההיצע מייצגים שילוב הן של סכומי הפירעון המובטחים על ידי האגרת, הביטחון של מחזיק האג"ח ביכולת המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו, ובמצב השוק באותה העת. אם קיימות אלטרנטיבות הנותנות תשואה דומה בסיכון נמוך יותר או תשואה גבוהה יותר באותו הסיכון, ערך האגרת למסחר יורד. בשונה מקניית מניות של חברה, בעל אגרת חוב אינו הופך לבעל חלק בחברה אלא לבעל חוב שלה.

אין חובה שתהיה בטוחה או ערבות לתשלום החוב, אך לעתים מוגדרות כאלה וזאת על מנת להפחית את הסיכון של רוכש האגרת. אגרת החוב דומה באופייה לשטר חוב, אך נבדלת ממנו במספר מאפיינים, בעיקר במספר מחזיקי האגרת, לעומת השטר שבדרך כלל מחזיק בו יחיד, בין אדם ובין תאגיד, ובכך שאגרות חוב סחירות יותר.

קישורים לכל אגרות החוב הנסחרות בבורסה בישראל:

  1. אג"ח חברות (אג"ח לא ממשלתיות)
  2. אג"ח ממשלתיות
אגרות חוב – מה הן
בודק...